logo

 

 

 

 

 

 

 

 

> خانه موزه     > درباره ما    > بخش عکاسی

عکاسی تخصصی


 

 

- عکاسی تخصصی

- عکاسی از اشیاء به نمایش در آمده
خوشبختانه موزه مجلس توانست که از بخش آثار به نمایش در آمده عکاسی تخصصی بعمل آورد تا از این تصاویر در تهیه کاتالوگ و بروشور و وب سایت و نیز در تکمیل شناشنامه های آثار مورد استفاده قرار دهد.  این تصاویر با استفاده از امکانات موجود در موزه تهیه گردید و جهت تکمیل امکانات بخصوص در زمینه نور پردازی در خواست جدیدی ارائه خواهد شد. عکس های تهیه شده شامل تابلو های نقاشی اشیاء به نمایش در آمده و نیز اشیائ خریداری شده جدیدالورود به مجموعه موزه می باشند.
موزه در نظر دارد تا از کلیه اشیاء خود عکاسی تخصصی بعمل آورد، چرا که بخش بییشتر اشیاء که در مخزن نگهداری می شوند جهت عکاسی هنوز در دسترس قرار نگرفته اند.

 

- عکاسی از هیأت های بازدید کننده از موزه
جهت ثبت و بازتاب رویدادها و بازدیدهای مخاطبین، از شخصیتها و گروههایی که از موزه مجلس بازدید داشته اند موزه مجلس عکس برداری بعمل آورده است. که نمونه هایی از این تصاویر در بخش بازدیدهای موزه ارائه شده است.

 

 

عکاسی پانوراما یا 360درجه از فضاهای موزه
تصاوير سه بعدی يا 360 درجه از داخل گالری های موزه تهيه شد كه در صورت توافق و كسب مجوز می توانيم بازديد مجازی از موزه مجلس را نيز راه اندازی كنيم. این تصلویر با فرمت متحرک *.MOV تهیه گردیدند که قابل اجرا با نرم افزار مشهور Quick Time هستند و مخاطب می تواند بصورت دلخواه گردش در حول محور تصویر برداری شده را داشته باشد.